1. třída - Motýlci

Třída, ve které se prolínají dvě věkové skupiny. Od toho se odvíjí náplň dne - počáteční adaptační období mladších nových dětí, zvykání si na režim dne, odloučení od rodičů, seznámení se s prostředím a kolektivem. Starší děti již MŠ navštěvovaly, a proto pomáhají mladším s vytvářením pravidel soužití, orientací v prostorách třídy... Jsou upevňovány sebeobslužné návyky, správné vzájemné chování, samostatnost starších dětí. Činnosti jsou plánovány tak, aby rozvíjely kompetence dvou věkových skupin. Více je využívána individuální práce.

Počet dětí v této třídě je 22, (z toho 1 dítě  integrované), věková skupina 3 - 5 let.

Vyučující třídy:

  • Eva Richtrová
  • Petra Till

Školní asistent:

       •   Pavlína Šumpíková

1. třída - Motýlci - Aktuality

Zobrazit všechny aktuality