Rodičovský klub

Rodičovský klub je oficiální spolek, který při Mateřské škole Horní Jelení funguje již od roku 1990.

V současnosti je nás 7 členek: 

  • Helena Hlavová - předsedkyně
  • Renáta Dvořáková
  • Veronika Hendrychová
  • Zdena Jasanská
  • Martina Kaplanová
  • Lucie Malá
  • Michaela Šrajerová
  • Iva Zelingerová

Z členského příspěvku, který činí 250 Kč/dítě za rok, finančně podporujeme aktivity mateřské školy 

(např. knížky pro předškoláky, vánoční dárky apod.) a konáme akce výhradně pro děti navštěvující školku (jarní událost).


Taktéž pořádáme akce pro veřejnost - např. již tradiční Svatomartinskou jízdu s lampionovým průvodem, čarodějnice a dětský den.

Tyto činnosti samozřejmě nejsou hrazeny z členských příspěvků, ale ze sponzorských darů a dotace města.

Rády zodpovíme Vaše dotazy na emailu rodicovskyklubhj@seznam.cz

Informace a novinky taktéž zveřejňujeme v naší FB skupince.


AKCE 2023/24