O školce

Naše mateřská škola se nachází v krásném prostředí menší obce, je obklopena ze všech stran lesy, rybníky, loukami a poli. Děti se tedy denně pohybují v pěkném, čistém a zdravém prostředí. Proto i náš Školní vzdělávací program s názvem „Svět kolem nás“ navazuje na podmínky a podněty okolního prostředí.

Hlavními tématy programu školy je výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, výchova k ochraně životního prostředí, posilování a vytváření vztahu rodiče - dítě - škola a příprava dětí na vstup do ZŠ.

Přiložené přílohy obsahují program enviromentální výchovy, školní preventivní program, preventivní logopedický program a cvičení lerngymnastiky.

Mateřská škola má dvě podlaží, je čtyřtřídní. V letošním školním roce 2022/23 je zapsáno 97 dětí (z toho 4 děti integrované), a to ve třídách s celodenním provozem Koťátka, Motýlci, Lištičky a Broučci. 

Přilehlá prostorná zahrada je vybavena hřištěm, pískovišti, dřevěnými domečky, prolézačkami, proutěným tunelem a iglů, velkou dřevěnou sestavou se skluzavkou, věžemi, žebříky a terasou se sezením, truhlíky k vlastnímu pěstování a pozorování růstu zeleniny a bylinek. Nově byla vybavena vodní kaskádou, dřevěnou zvonkohrou, hmyzím domečkem a krmítkem.