2. třída - Lištičky

Třída, kde větší část kolektivu tvoří střední věková skupina.

Pedagogové kladou důraz na upevňování sebeobslužných návyků, zásad správného a slušného chování mezi vrstevníky i ve vztahu k dospělému. Postupné tvoření pravidel soužití v kolektivu vede k přátelské a důvěryhodné atmosféře ve třídě.

Pedagogové  především u předškolních dětí důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost a zdravé sebevědomí, spolupráci mezi dětmi, správnou výslovnost, držení tužky s pomocí grafomotorických cvičení. Využívají skupinové práce a individuální činnosti, jsou plánovány ztížené úkoly a činnosti, tudíž plánují a rozvíjejí kompetence dvou věkových skupin.

 

Počet dětí ve třídě je 24, (z toho 2 dítě integrované), věková skupina 4 - 6 let.

Vyučující třídy:

  • Hana Krejčíková
  • Eva Škoudlínová
Asistent pedagoga:
  • Petra Svobodová
Co nás v prosinci čeká:
 
"Vánoční stromek" - celoškolková akce, rozsvěcení 28.11
" Adventní čtení" - paní knihovnice v MŠ 29.11.
"Plavání" - pro přihlášené 1.,8.,15., 22. 12
" Mikulášské nadělování" - dopolední nadílka 5.12.
" Čertí den" - den v kostýmech 6.12.
Hledáme čertí poklad" - orientační závod 6.12.
" Ježíškova cesta" - odpoledne s rodiči na školkové zahradě 13.12.
" Na návštěvě" - na poště 14.12.
" Půjdem spolu do Betléma" - hudební pořad v MŠ 16.12.
" Stromek pro zvířátka" - nadílka v lese 20.12.
" Vánoční zvyky a obyčeje" - seznámení s tradicemi Vánoc 21.12. 

2. třída - Lištičky - Aktuality

Databáze neobsahuje žádné aktuality z této sekce!