2. třída - Lištičky

Třída, kde větší část kolektivu tvoří střední věková skupina.

Pedagogové kladou důraz na upevňování sebeobslužných návyků, zásad správného a slušného chování mezi vrstevníky i ve vztahu k dospělému. Postupné tvoření pravidel soužití v kolektivu vede k přátelské a důvěryhodné atmosféře ve třídě.

Pedagogové  především u předškolních dětí důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost a zdravé sebevědomí, spolupráci mezi dětmi, správnou výslovnost, držení tužky s pomocí grafomotorických cvičení. Využívají skupinové práce a individuální činnosti, jsou plánovány ztížené úkoly a činnosti, tudíž plánují a rozvíjejí kompetence dvou věkových skupin.

 

Počet dětí ve třídě je 24, (z toho 2 dítě integrované), věková skupina 4 - 6 let.

Vyučující třídy:

  • Hana Krejčíková
  • Eva Škoudlínová
Asistent pedagoga:
  • Petra Svobodová

2. třída - Lištičky - Aktuality

Databáze neobsahuje žádné aktuality z této sekce!