2. třída - Lištičky

Třída, ve které v letošním školním roce tvoří větší část kolektivu předškoláci a menší část děti střední věkové skupiny.

Pedagogové kladou důraz na upevňování sebeobslužných návyků, zásad správného a slušného chování mezi vrstevníky i ve vztahu k dospělému. Postupné tvoření pravidel soužití v kolektivu vede k přátelské a důvěryhodné atmosféře ve třídě.

Pedagogové  především u předškolních dětí důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost a zdravé sebevědomí, spolupráci mezi dětmi, správnou výslovnost, držení tužky s pomocí grafomotorických cvičení. Využívají skupinové práce a individuální činnosti, jsou plánovány ztížené úkoly a činnosti, tudíž plánují a rozvíjejí kompetence dvou věkových skupin.

 

Počet dětí ve třídě je 23, (z toho 2 dítě integrované), věková skupina 4 - 6 let.

Vyučující třídy:

 • Hana Krejčíková
 • Eva Škoudlínová
Asistent pedagoga:
 • Petra Svobodová

Co nás v květnu čeká?

 • "Zápis do MŠ" - a Dny otevřených dveří 6.,7.5
 • "Nádherné úterý" - divadlo v MŠ 10.5.
 • "Mojí mamince" - besídka ke Dni matek 14.5.
 • "Plavání " - 2.lekce 15.5.
 • "Tajemství knih" - beseda se spisovatelkou  16.5.
 • "Oční screening" - pro přihlášené děti  21.5.
 • " Plavání" - 3. lekce 22.,24.5.
 • "Fotografování" - jednotlivých tříd  23.5. 
 • "Školní výlet " - celodenní 28.5.    
 • "Plavání" - 5.a 6.lekce 29., 31.5.

2. třída - Lištičky - Aktuality

Databáze neobsahuje žádné aktuality z této sekce!