2. třída - Lištičky

Třída, ve které v letošním školním roce tvoří větší část kolektivu předškoláci a menší část děti střední věkové skupiny.

Pedagogové kladou důraz na upevňování sebeobslužných návyků, zásad správného a slušného chování mezi vrstevníky i ve vztahu k dospělému. Postupné tvoření pravidel soužití v kolektivu vede k přátelské a důvěryhodné atmosféře ve třídě.

Pedagogové  především u předškolních dětí důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost a zdravé sebevědomí, spolupráci mezi dětmi, správnou výslovnost, držení tužky s pomocí grafomotorických cvičení. Využívají skupinové práce a individuální činnosti, jsou plánovány ztížené úkoly a činnosti, tudíž plánují a rozvíjejí kompetence dvou věkových skupin.

 

Počet dětí ve třídě je 23, (z toho 2 dítě integrované), věková skupina 4 - 6 let.

Vyučující třídy:

 • Hana Krejčíková
 • Eva Škoudlínová
Asistent pedagoga:
 • Petra Svobodová

Co nás v listopadu čeká?

 • "Den staršidel" - den v kostýmech   od 1.11.
 • "Strašidelný les" - orientační závod v lese  
 • "Halloweenská party " - odpoledne s RK   1.11.
 • "O Lesněnce" - divadlo v MŠ  9.11.
 • "Martinská jízda" - lampionový průvod - akce RK 10.11.
 • "Vánoční fotografování" - dle zájmu rodičů 14.11.
 • "2. setkání s rodiči" - s povídáním o dětech   21.11.
 • "Co jsme našli?" - orientační závod v lese
 • "Betlém" - výlet do Třebechovic   28.11.
 • "Advent začíná"....  - výzdoba třídy, 1.adventní svíčka   1.12. 
 

2. třída - Lištičky - Aktuality

Databáze neobsahuje žádné aktuality z této sekce!