3. třída - Broučci

Třída předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky.

Třídní program je zaměřen na přípravu dětí do ZŠ. Pedagogové  důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost, zdravé sebevědomí a spolupráci mezi dětmi. Upevňují správnou výslovnost, správné držení tužky a využívají grafomotorická cvičení. To vše probíhá v úzké spolupráci s rodiči, základní školou, poradkyní PPP a logopedem.

S dětmi s odkladem školní docházky se pracuje dle doporučení z PPP nebo SPC.

Dle zájmu probíhá hravá výuka hry na zobcovou flétnu (Flautoškolka).

Počet dětí ve třídě je 23, z toho 1 dítě integrováné. Věková skupina 5 - 7 let.

Vyučující třídy:

  • Monika Dlabolová
  • Ing. Helena Kohlová, DiS.
Asistent pedagoga:
  • Iveta Boháčová

3. třída - Broučci - Aktuality

Zobrazit všechny aktuality