Plán akcí

Plán akcí společných pro celou MŠ

(konání akcí se může změnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace)

 

Září:  2020

 • První společná setkání s rodiči a dětmi v jednotlivých třídách
 • Adaptační období 
 • "Jak vést děti k zodpovědnosti" - beseda pro rodiče s lektorkou pí.Řehůřkovou   
 • "Lidová písnička, na louce kytička" - hudební program
 • Vystoupení dětí na vítání občánků na MěÚ
 • Projekt EU "Malý stavitel"                           

Říjen:                                

 •  Sběr kaštanů a žaludů
 • "Proč vést děti ke schopnosti dobře spolupracovat" - beseda pro rodiče s lektorkou pí.Řehůřkovou
 • "Smysly zvířat" - naučný program s živými zvířaty
 •  Halloween – akce Rodičovského klubu ( RK )
 • Týden strašidýlek a lesních skřítků

Listopad:  

 • "O dvanácti měsíčkách" - loutkové představení
 • Martinská jízda s lampionovým průvodem (akce RK)
 • Zahájení plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě

Prosinec:

 • Mikulášské dopoledne s nadílkou
 • Vystoupení dětí na adventních trzích
 • "Cesta za Ježíškem" - společné vánoční setkání
 • Zdobení stromku v lese pro zvířátka

Leden 2019

 • "My Tři králové jdeme k vám" – oslava svátku Tří králů v MŠ
 • "V říši skřítků, víl a obrů" - divadlo
 • Zimní olympiáda - soutěže se sněhem

Únor:

 • Masopust – dětský karneval v MŠ
 • "Zvířátka a loupežníci" - divadlo
 • Lyžařský výcvik v Olešnici v Orlických horách

Březen:

 • Vítání jara, pálení Morany – akce RK
 • Jarní úklid školní zahrady společně s rodiči a dětmi
 • "Zpívánky" - hudební program
 • "Den naruby" – oslava Dne učitelů

Duben:

 • "Hody, hody..." - týden velikonočních zvyků
 • "Týden Země" - akce EVVO – zaměření na ochranu přírody
 • "O Lesněnce" - loutkové divadlo
 • Čarodějnický rej – akce RK

Květen:

 • "Maminka má dneska svátek" – besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ
 • "Žabí příběh" - divadlo beze slov         

Červen:

 • "Týden dětí" - oslava Dne dětí - soutěže, výlet, pohádkový les
 • Dětský den – akce RK 
 • Zahradní slavnost s loučením s předškoláky