PLATBY O PRÁZDNINÁCH

Info pro rodiče

Platby za stravné a školné o prázdninách

Částka za 1 měsíc:

1. Předškolní děti, které končí v červnu docházku do MŠ - neplatí

2. Předškolní děti, které budou o prázdninách chodit - 400,- Kč stravné

3. Ostatní děti, které nebudou o prázdninách chodit - 125,- udržovací školné

4. Ostatní děti, které budou o prázdninách chodit - celkem 650,- Kč ( stravné + poloviční školné )

 

Pokud zasíláte platby formou trvalého příkazu, neměňte je, přeplatky Vám budou vráceny.

Vyúčtování stravného za 1-8/2023 proběhne začátkem září a přeplatky budou zaslány na Vaše účty.

Eva Richtrová | 29.06.2023 v 13:38