Zápis dětí na šk.rok 2021/22

Podrobné informace

Průběh zápisu:

1. V sekci Informace pro rodiče - Soubory ke stažení si zákonní zástupci vytisknou ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.     Tu vyplní, podepíší a nechají potvrdit dětským lékařem, že je dítě řádně očkováno ( netýká se dětí, které do 31.8.2021 dosáhnou 5-ti let ). K žádosti přiložíte KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE.

2. V termínu od 3. do 14.5.2021 (nutné dodržet, jinak nemůže být žádost zařazena do přijímacího řízení ) bude probíhat přijímání žádostí + kopií rodného listu dítěte těmito způsoby:    

a) zasláním do datové schránky školy: 7mymbaa

b) zasláním poštou na adresu: MŠ, Havlíčkova 517,53374 Horní Jelení nebo vhozením přímo do schránky

c) e-mailem: info@mshj.cz - pouze v případě, máte možnost podepsat žádost uznávaným elektronickým podpisem

d) ve vyjímečných případech osobním podáním, a to ve dnech 5. a 6.května v době od 14:00 do 16:00 hodin. V tomto termínu si také bude možné vyzvednout Žádost o přijetí dítěte v tištěné formě, pokud nemáte možnost tisku.                

3. O přijetí žádosti budete informováni na Vámi udaný e-mail.

4. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na www.mshj.cz od 31.5.2021

 

Děkujeme za Váš zájem přihlásit dítě do naší školky. Eva Richtrová, ředitelka MŠ

Eva Richtrová | 01.04.2021 v 10:58