PLATBY O PRÁZDNINÁCH

Školné+stravné

ČERVENEC:

- děti, které nebudou navštěvovat MŠ - 0,-Kč

- děti, které využijí náhradní provoz ve družině školy - 200,-Kč školné + 400,-Kč stravné


SRPEN:

- MŠ uzavřena - 0,- Kč


Vyúčtování období 1-8/2021 proběhne k 31.8.2021

Eva Richtrová | 09.06.2021 v 11:31