DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Na mateřské školy se od 1. 3. 2021 na základě krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Milí rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu plošného uzavření mateřských škol.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace. Necháme tedy na Vašem uvážení, kolik „úkolů“ děti splní. Budeme rády, pokud nám pošlete emailem zpětnou vazbu (fotku…).

Naleznete zde úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.) Vše je voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na email  info@mshj.cz . Budete informováni zpět o možnosti vyzvedávání si vytisknutých materiálů v MŠ.

Děkujeme za Vaše pochopení v této nepříjemné chvíli.

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky.

Vaše učitelky

 

Eva Richtrová | 04.03.2021 v 14:47