3. třída - Broučci

Třída předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky.

Třídní program je zaměřen na přípravu dětí do ZŠ. Pedagogové  důsledně dbají na dotváření základních  pravidel slušného chování, podporují samostatnost, zdravé sebevědomí a spolupráci mezi dětmi. Upevňují správnou výslovnost, správné držení tužky a využívají grafomotorická cvičení. To vše probíhá v úzké spolupráci s rodiči, základní školou, poradkyní PPP a logopedem.

Dle zájmu probíhá hravá výuka hry na zobcovou flétnu.

Počet dětí ve třídě je 24, věková skupina 5 - 7 let.

Vyučující třídy:

  • Ing. Helena Kohlová, DiS.
  • Jaroslava Prudičová
  • asistent pedagoga Leona Horáčková, DiS.

3. třída - Broučci - Aktuality

Zobrazit všechny aktuality