1. třída - Motýlci

Třída, ve které tvoří převážnou část kolektivu nejmladší děti.

Volnější režim dne reaguje na počáteční delší adaptační období, seznamování dětí s kolektivem, prostředím a průběhem dne v MŠ. 

Pedagogové se zaměřují především na bezproblémový vstup dětí do MŠ, snaží se o vytvoření základních návyků v sebeobsluze. 

Režim dne je naplněn především volnou  hrou v různých koutcích, tělovýchovnými  prvky podporujícími volnou aktivitu dětí, estetickými činnostmi, častějším střídáním činností. V režimových chvilkách jsou děti vedeny metodou hravé angličtiny WatsEnglish.

Počet dětí v této třídě je 24, věková skupina 2,5 - 4 let.

Vyučující třídy:

  • Eva Richtrová
  • Petra Pirklová

Asistentka pedagoga:

  • Leona Horáčková, DiS.

1. třída - Motýlci - Aktuality

Zobrazit všechny aktuality